• Konkurs za prijem novih uposlenika.

  U potrazi smo za ispitivačima kvaliteta proizvoda, zavarivačima i bravarima. Očekujemo Vaše prijave...

  Procitaj više
 • HPP RWAZA

  Montaža hidroturbina u Ruandi.

  Procitaj više
 • ISO 9001:2015 periodični audit

  29.03.2018 uspješno proveden periodični audit za ISO 9001:2015

  Procitaj više
 • Metalne konstrukcije

  Izrada i ugradnja metalnih konstrukcija.

 • Certifikat ISO 9001:2015

  Uspješno implementiran sistem upravljanja kvalitetom 25.04.2016. godine.

  Procitaj više
 • Proizvodi od Inoxa

  Izrađujemo proizvode od nehrđajućeg čelika u različitim izvedbama.

 • Montaža turbina

  Završena montaža hidro-energetskog postrojenja u Makedoniji(Pelton turbina), Albaniji(Francis turbina)te u Južnoj Koreji( Kaplan turbina). Uskoro novi projekti u Makedoniji, Bugarskoj, Bosni i Hercegovini, Rumuniji, Ruandi i Panami!

  Procitaj više
 • Naš tim

  Naš tim čine mlade osobe različitih profesija. Svojom djelatnošću nastojimo biti što kvalitetniji, profesionalniji i stvoriti pouzdan dojam prema kupcima. Naše kupce smatramo poslovnim partnerima, čijim se potrebama nastojimo prilagoditi i pronaći najprihvatljivije i najekonomičnije rješenje u svakom sektoru poslovanja.

Novosti i dešavanja

KONKURS ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

U skladu sa općim aktima i odredbama člana 29. Statuta DOO “Č.J.“ BIHAĆ, a na osnovu ukazane potrebe DOO „Č.J.“ Bihać, dana 08.05.2018. godine raspisuje sljedeći

KONKURS za zasnivanje radnog odnosa

Objavljuje se konkurs za radna mjesta:

1.Zavarivač - 5 izvršilaca

2.Bravar - 5 izvršilaca

3.CNC operater - 2 izvršioca

4.Električar održavanja - 1 izvršilac

Pored zakonom propisanih općih uvijeta, kandidati trebaju da ispunjavaju i sljedeće posebne uvijete:

KV/VKV/SSS

Poželjno radno iskustvo na navedenim poslovima

Samostalnost u radu kao i rad u timu

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren do popune upražnjenih radnih mjesta. Kandidati su dužni svoje prijave sa potpunom dokumentacijom, lično ili putem pošte, dostaviti na adresu:

DOO”Č.J.”BIHAĆ

Ul. Mlinska b.b.

77 000 BIHAĆ

sa naznakom “PRIJAVA NA KONKURS”

ili na e- mail: info@cj-doo.com.

Izvršni direktor: Dino Čavkić

ISO 9001:2015 PERIODIČNI AUDIT

Dana 29.3.2018. proveden je drugi periodični audit - PA2 od strane DNV-GL certifikacijskog tijela. Prema rezultatima audita, sistem upravljanja preduzeća je sukladan zahtjevima ISO 9001:2015 te certifikat i dalje ostaje važeći.

  
HPP RWAZA, RUANDA

U tijeku je kompletna montaža hidrocentrale u Ruandi (projekat HPP Rwaza). Za ovaj projekat smo angažirani za kompletnu montažu gdje je trenutno na projektu četvorica naših montera. Također, na pomenutom projektu ćemo biti angažirani za puštanje u rad hidroturbina.

Radi se o instalaciji 2 hidroturbine tipa horizontalni Francis, gdje je snaga pojedinačne turbine 1542 kW.

           
HPP TRANQUIL, ČILE

U tijeku je servis i testiranje u državi Čile (projekat HPP Tranquil). Za ovaj projekat smo angažirani za za servisiranje leptirastog zatvarača uz dodatna testiranja režima rada. Za ovu intervenciju je zadužen jedan naš monter. Radi se o vertikalnoj Pelton turbine sa pet igala, izlazne snage 3267 kW.

              
NADOLAZEĆI PROJEKTI MONTAŽE HIDROTURBINA

U narednom periodu ćemo realizirati kompletnu predmontažu za dva projekta koji su proizvedeni u Turskoj, gdje će se i izvršiti predmontaža. U pitanju je projekat HPP Esentepe sa dvije vertikalne Pelton dok sun a drugom projektu dvije horizontalne Francis turbine. Za ove projekte ćemo biti angažovani za kompletnu montažu.

Također, u nadolasku je projekat Juan Garcia u državi Kolumbija za koji smo angažovani za kompletnu montažu uz učestvovanje četiri naša montera sa nadzorom.

U Hrvatskoj smo angažirani na projetku HPP Dubrovnik za nadzor hidromašinske opreme i puštanje u rad. Početak projekta je sredinom Aprila 2018. godine.

PROŠIRENJE POSLOVANJA SA KOMPANIJOM EMCO GmbH (Hallein, Austrija)

Dana 12.09.2017. godine imali smo posjetu uvaženog gospodina Wolfgang Fellner-a iz kompanije EMCO GmbH Austrija.

EMCO GmbH je uspješna kompanija iz Austrije, koja je osnovana 1947. godine. Od početka osnivanja kompanije glavna djelatnost je bila proizvodnja konvencionalnih tokarskih strojeva. Kako se je kompanija razvijala i rasla, tako je pretvorena u grupu preduzeća (EMCO Group), koja je postala jedan od vodećih proizvođača mašinskih alata u Europi sa sjedištima u Austriji, Njemačkoj i Italiji. EMCO grupa spada u skupinu vrhunskih europskih proizvođača, i bavi se izradom inteligentnih i inovativnih proizvoda u okvirima mašinske industrije.

G. Wolfgang Fellner je izrazio zadovoljstvo u dosadašnjoj suradnji sa nama, kao i želju za proširenjem suradnje u narednom periodu .

Firma Č.J. d.o.o. Bihać sa ovom kompanijom ima uspješnu saradnju već skoro 4 godine.

  
Inicijalni audit za dobijanje certifikata ISO 9001:2015

Firma Č.J. d.o.o. Bihać je na inicijalnom auditu koji je obavljen dana 25.04.2016. godine uspješno zadovoljila kriterij za dobijanje certifikata ISO 9001, čime je firma predložena za izdavanje certifikata.

Dobiveni certifikat je potvrda o uspješnom zadovoljavanju zahtjeva međunarodne norme ISO 9001 - Sistem upravljanja kvalitetom. Organizacije koje posjeduju certifikat ISO 9001 dokazuju uspješno implementiran sistem upravljanja kvalitetom unutar svoje organizacije. Organizacije mogu imati uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001, ali tek postupkom certifikacije dokazuju da je taj sistem uspješno implementiran i na taj način njihovi klijenti i ostali sudionici na tržištu mogu imati povjerenje u uvedeni sistem upravljanja kvalitetom.

Incijalni audit za dobijanje standarda izvršila je firma DNV GL (Det Norske Veritas Adriatica) sa pozitivnim ishodom za firmu Č.J. d.o.o. Bihać, čime smo postali i prva firma na području Bosne i Hercegovine koja je certificirana po novoj verziji standarda ISO 9001:2015 od strane ove certifikacijske kuće. DNV GL je preduzeće čija je osnovna uloga da omogući organizacijama da napreduju u području sigurnosti o održivosti procesa poslovanja.

O njihovoj ulozi i područjima djelovanja više možete pročitati na službenoj stranici.

   Povratak na početnu stranicu

O nama...

Č.J. d.o.o.
Mlinska bb
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 037 313 202
E-mail: info@cj-doo.com

 

Kompanija “ Č.J.” d.o.o. je osnovana 1996 godine, a od 2005 godine osnovna djelatnost firme je proizvodnja metalnih konstrukcija, sklopnih elemenata, i raznih tipova proizvoda od nehrđajućeg čelika. Posjedujemo veliki broj specijaliziranih mašina za obradu metala (sječenje, savijanje, tokarenje), kao i aparata za zavarivanje tipa MMA (eng. Manual Metal Arc Welding), MIG (eng. Metal Inert Gas), MAG (eng. Metal Active Gas) i TIG (eng. Tungsten Inert Gas). Naš tim sačinjavaju mladi ljudi koji su educirani i specijalizirani za obavljanje svih vrsta poslova iz oblasti metalne industrije.

pročitaj više


Stay connected

 

web counter