• Konkurs za prijem novih uposlenika.

  U potrazi smo za CNC operaterima. Prijavite se...

  Procitaj više
 • Metalne konstrukcije

  Izrada i ugradnja metalnih konstrukcija.

 • Certifikat ISO 9001:2015

  Uspješno implementiran sistem upravljanja kvalitetom 25.04.2016. godine.

  Procitaj više
 • Proizvodi od Inoxa

  Izrađujemo proizvode od nehrđajućeg čelika u različitim izvedbama.

 • Montaža turbina

  Završena montaža hidro-energetskog postrojenja u Makedoniji(Pelton turbina), Albaniji(Francis turbina)te u Južnoj Koreji( Kaplan turbina). Uskoro novi projekti u Makedoniji, Bugarskoj, Bosni i Hercegovini, Rumuniji, Ruandi i Panami!

  Procitaj više
 • Naš tim

  Naš tim čine mlade osobe različitih profesija. Svojom djelatnošću nastojimo biti što kvalitetniji, profesionalniji i stvoriti pouzdan dojam prema kupcima. Naše kupce smatramo poslovnim partnerima, čijim se potrebama nastojimo prilagoditi i pronaći najprihvatljivije i najekonomičnije rješenje u svakom sektoru poslovanja.

Novosti i dešavanja

KONKURS ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VRIJEME

U skladu sa općim aktima i odredbama člana 29. Statuta DOO “Č.J.“ BIHAĆ, a na osnovu ukazane potrebe DOO „Č.J.“ Bihać, dana 28.11.2017. godine raspisuje sljedeći

KONKURS za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

Objavljuje se konkurs za radna mjesta:

1.CNC operater na mašini za obradu metala – 2 izvršioca

2.CNC operater za rad na zavarivanju pomoću robota – 1 izvršilac

Kandidati pored Zakonom propisanih općih uvjeta, trebaju da ispunjavaju i sljedeće posebne uvjete:

Za poziciju 01. i 02.

- minimalno srednja stručna sprema mašinskog usmjerenja

- poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

- poznavanje rada na računaru

- potrebno poznavanje osnova mašinske obrade metala kao i rada na programskim mašinama

Za poziciju 02.

-potrebno je poznavanje zavarivanja i spremnost za usavršavanje u dijelu zavarivanja

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren do popune upražnjenih radnih mjesta. Kandidati su dužni svoje prijave sa potpunom dokumentacijom, lično ili putem pošte, dostaviti na adresu:

DOO”Č.J.”BIHAĆ

Ul. Mlinska b.b.

77 000 BIHAĆ

sa naznakom “PRIJAVA NA KONKURS”

ili na e- mail: info@cj-doo.com.

Izvršni direktor: Dino Čavkić

RENEXPO BiH (Sajam obnovljivih izvora energije) - SARAJEVO, HOTEL HILLS (08.11. I 09.11.2017)

I ove godine bili smo učesnici četvrtog međunarodnog sajma i konferencije o obnovljivim izvorima energije, energetske efikasnosti, zaštite okoline i upravljanja vodama u Bosni i Hercegovini.

Sajam je održan u Sarajevu (Hotel Hills) 8. i 9. Novembra 2017. godine.

Naš tim za montažu hidroturbina u saradnji sa austrijskom firmom Gugler Gmbh uspješno je realizirao velik broj projekata diljem svijeta (Albanija, Makedonija, Italija, Francuska, Turska, Armenija, Litva, Rumunija, Kenija, Ruanda, Indonezija, Kolumbija, Čile, Južna Koreja i dr.).

Naš tim za montažu hidroturbina u saradnji sa austrijskom firmom Gugler Gmbh uspješno je realizirao velik broj projekata diljem svijeta (Albanija, Makedonija, Italija, Francuska, Turska, Armenija, Litva, Rumunija, Kenija, Ruanda, Indonezija, Kolumbija, Čile, Južna Koreja i dr.).

Detaljnije informacije o tipovima hidroturbina koje smo u navedenim zemljama instalirali i pustili u rad moguće je vidjeti na sljedećem linku:

http://www.cj-doo.com/hidro/Brosura%20HPP.pdf

Do sada smo kao izlagači prisustvovali na 3 prethodno održana Renexpo sajma (2 puta u Sarajevu i jednom u Beogradu).

S naše strane izlagači su bili vlasnik preduzeća Č.J. d.o.o. g. Denis Čavkić i vođa odjela za montažu hidroturbina g. Smail Omeragić.

Više informacija o Renexpo sajmu možete vidjeti na sljedećem linku:

http://www.renexpo-bih.com/

              
KONKURS za zasnivanje radnog odnosa

U skladu sa općim aktima i odredbama člana 29. Statuta DOO „Č.J.“ Bihać, a na osnovu ukazane potrebe, DOO „Č.J.“ Bihać dana 15.9.2017. godine raspisuje

KONKURS za zasnivanje radnog odnosa

01. ZAVARIVAČ – 10 izvršilaca

02. BRAVAR – 5 izvršilaca

03. ELEKTRIČAR ODRŽAVANJA – 1 izvršilac

04. POMOĆNI RADNIK – 5 izvršilaca

Pored Zakonom propisanih općih uvijeta, poželjno je da kandidati za pozicije 01 do 03 ispunjavaju slijedeće

- KV/VKV/SSS

- Radno iskustvo na navedenim poslovima

Za poziciju 04. kandidati potrebno je radno iskustvo na poslovima električara održavanja mašina i postrojenja.

Kandidati koji ne ispunjavaju naprijed navedene kvalifikacije i nemaju radnog iskustva, bit će osposobljeni za rad na ovim poslovima pohađanjem edukacije i obuke koju provodi poslodavac.

Konkurs ostaje otvoren do popunjavanja upražnjenih radnih mjesta. Kandidati su dužni svoje prijave, lično ili putem pošte, dostaviti na adresu:

DOO „Č.J.“ BIHAĆ

Ul. Mlinska bb

77 000 BIHAĆ

Sa naznakom

„PRIJAVA NA KONKURS“

Ili na e-mail:info@cj-doo.com

  
PROŠIRENJE POSLOVANJA SA KOMPANIJOM EMCO GmbH (Hallein, Austrija)

Dana 12.09.2017. godine imali smo posjetu uvaženog gospodina Wolfgang Fellner-a iz kompanije EMCO GmbH Austrija.

EMCO GmbH je uspješna kompanija iz Austrije, koja je osnovana 1947. godine. Od početka osnivanja kompanije glavna djelatnost je bila proizvodnja konvencionalnih tokarskih strojeva. Kako se je kompanija razvijala i rasla, tako je pretvorena u grupu preduzeća (EMCO Group), koja je postala jedan od vodećih proizvođača mašinskih alata u Europi sa sjedištima u Austriji, Njemačkoj i Italiji. EMCO grupa spada u skupinu vrhunskih europskih proizvođača, i bavi se izradom inteligentnih i inovativnih proizvoda u okvirima mašinske industrije.

G. Wolfgang Fellner je izrazio zadovoljstvo u dosadašnjoj suradnji sa nama, kao i želju za proširenjem suradnje u narednom periodu .

Firma Č.J. d.o.o. Bihać sa ovom kompanijom ima uspješnu saradnju već skoro 4 godine.

  
Projekat HPP Karatas, Turska

U toku montaža hidrocentrale u Turskoj (projekat HPP Karatas).

Radi se o instalaciji 3 hidroturbine tipa Francis, od čega je snaga jedne turbine 2104 kW, dok preostale dvije imaju snagu po 3905 kW.

                          
Konkurs za zasnivanje radnog odnosa

U skladu sa općim aktima i odredbama člana 29. Statuta DOO “Č.J.“ BIHAĆ, a na osnovu ukazane potrebe DOO „Č.J.“ Bihać, dana 27.06.2017. godine raspisuje sljedeći

Č.J. d.o.o. www.cj-doo.com iz Bihaća , je renomirana Kompanija koja broji 120 uposlenika i koja se bavi proizvodnjom raznih metalnih konstrukcija prema zahtjevima kupca, nasi kupci su 95% iz EU zemalja tj. Austrije i Njemačke za koje već dugi niz godina uspješno proizvodimo , zbog povećanja kapaciteta kao i potražnje za našim uslugama raspisujemo

1.ZAVARIVAČ MIG/MAG TIG - 5 izvršilaca

2.BRAVAR - 5 izvršilaca

Pored Zakonom propisanih općih uvijeta, kandidati trebaju da ispunjavaju i sljedeće posebne uvijete:

-KV/VKV/SSS

-Poželjno radno iskustvo na navedenim poslovima

-Samostalnost u radu kao i rad u timu

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvijeta. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Nudimo vam:

-kvalitetno radno mijesto kao i iznadprosječnu neto platu

-mogućnost za rad prekovremeno

-rad u drustvenoj atmosferi

-priliku za napredovanje u svojoj struci

Kandidatima koji zasnuju radni odnos u doo “Č.J.” Bihać, a imaju mjesto prebivališta izvan Unsko-Sanskog kantona, obezbijeđen je smještaj u Bihaću od strane poslodavca.

Konkurs ostaje do popune upražnjenih radnih mjesta.

Kandidati su dužni svoje prijave sa potpunom dokumentacijom, lično ili putem pošte, dostaviti na adresu Firme :

DOO”Č.J.”BIHAĆ , Ul. Mlinska b.b. , 77 000 BIHAĆ , sa naznakom “PRIJAVA NA KONKURS” ili na e- mail: info@cj-doo.com.

Konkurs za prijem 20 uposlenika

U skladu sa općim aktima i odredbama člana 29. Statuta DOO Č.J. BIHAĆ, a na osnovu ukazane potrebe DOO Č.J. Bihać dana 19.05.2017. godine raspisuje sljedeći KONKURS za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme:

1. ZAVARIVAČ - 10 izvršioca

2. BRAVAR - 5 izvršioca

3. POMOĆNI RADNIK - 5 izvršioca

Pored zakonom propisanih općih uvjeta, kandidati za prve dvije pozicije trebaju da ispunjavaju i sljedeće posebne uvjete:

-KV/VKV/SSS;

-Poželjno radno iskustvo na navedenim poslovima.

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objave. Kandidati su dužni svoje prijave sa potpunom dokumentacijom, lično ili putem pošte, dostaviti na adresu:

DOO "Č.J." Bihać

Ul. Mlinska b.b.

77000 BIHAĆ

sa naznakom PRIJAVA NA KONKURS

Vaše prijave možete slati i putem email-a na adresu: info@cj-doo.com ili jobs@cj-doo.com

Inicijalni audit za dobijanje certifikata ISO 9001:2015

Firma Č.J. d.o.o. Bihać je na inicijalnom auditu koji je obavljen dana 25.04.2016. godine uspješno zadovoljila kriterij za dobijanje certifikata ISO 9001, čime je firma predložena za izdavanje certifikata.

Dobiveni certifikat je potvrda o uspješnom zadovoljavanju zahtjeva međunarodne norme ISO 9001 - Sistem upravljanja kvalitetom. Organizacije koje posjeduju certifikat ISO 9001 dokazuju uspješno implementiran sistem upravljanja kvalitetom unutar svoje organizacije. Organizacije mogu imati uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001, ali tek postupkom certifikacije dokazuju da je taj sistem uspješno implementiran i na taj način njihovi klijenti i ostali sudionici na tržištu mogu imati povjerenje u uvedeni sistem upravljanja kvalitetom.

Incijalni audit za dobijanje standarda izvršila je firma DNV GL (Det Norske Veritas Adriatica) sa pozitivnim ishodom za firmu Č.J. d.o.o. Bihać, čime smo postali i prva firma na području Bosne i Hercegovine koja je certificirana po novoj verziji standarda ISO 9001:2015 od strane ove certifikacijske kuće. DNV GL je preduzeće čija je osnovna uloga da omogući organizacijama da napreduju u području sigurnosti o održivosti procesa poslovanja.

O njihovoj ulozi i područjima djelovanja više možete pročitati na službenoj stranici.

   Povratak na početnu stranicu

O nama...

Č.J. d.o.o.
Mlinska bb
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 037 313 202
E-mail: info@cj-doo.com

 

Kompanija “ Č.J.” d.o.o. je osnovana 1996 godine, a od 2005 godine osnovna djelatnost firme je proizvodnja metalnih konstrukcija, sklopnih elemenata, i raznih tipova proizvoda od nehrđajućeg čelika. Posjedujemo veliki broj specijaliziranih mašina za obradu metala (sječenje, savijanje, tokarenje), kao i aparata za zavarivanje tipa MMA (eng. Manual Metal Arc Welding), MIG (eng. Metal Inert Gas), MAG (eng. Metal Active Gas) i TIG (eng. Tungsten Inert Gas). Naš tim sačinjavaju mladi ljudi koji su educirani i specijalizirani za obavljanje svih vrsta poslova iz oblasti metalne industrije.

pročitaj više


Stay connected

 

web counter